Home Nieuws Veel gestelde vragen over zonnepanelen

Veel gestelde vragen over zonnepanelen

0
Veel gestelde vragen over zonnepanelen

Ik heb een huurwoning. Kan ik ook zonnepanelen laten plaatsen?

In principe is er geen reden waarom dat niet zou kunnen. U zult wel goede afspraken met de verhuurder moeten maken over zaken als eigendom en wat te doen bij een verhuizing.

Momenteel heb ik dag en nacht tarief. Veranderd dit als ik een nieuwe meter krijg?

Nee, dit veranderd niet. Dit is iets dat u bij de energieleverancier vastlegt. Voor terugleveringen maakt het wel uit of je dag en nacht tarief hebt.

Maakt het uit als ik dag&nacht tarief heb?

Het antwoord hierop is: ja, dit maakt uit. Wanneer zonnepaneel op een bepaald moment meer opwekken dan verbruikt wordt, gaat de overgeproduceerde zonne-energie het huis uit het energienet op. Uw energieleverancier betaalt hier, aan het eind van het het jaar, hetzelfde bedrag voor als wat het u normaal kost om één kWh bij hen af te nemen. Dit wordt salderen genoemd en komt er feitelijk op neer dat uw leverancier het aantal teruggeleverde kWh aftrekt van het aantal gekochte kWh. Wanneer u op jaarbasis meer kWh teruglevert dan koopt, staat de meter in de min. De energieleverancier keert dan een veel lager bedrag uit over de teruggeleverde energie.

Mensen die gebruik maken van een dal/piek meter, verbruiken over het algemeen veel energie in het daltarief. Dit betekent dat de kans groot is dat er in een jaar tijd meer kWh in piektarief worden terug geleverd, dan gekocht: de meter staat in de min. In de meeste gevallen zal de leverancier bij aanwezigheid van een dal/piek tarief meter, de extra terug geleverde kWh uit piektarief, verrekenen met de gekochte kWh uit daltarief. Afhankelijk van uw situatie, levert dit voor- of nadeel op. Hoe minder energie er in piektarief verbruikt wordt, des te groter is de kans dat de energieleverancier de over geproduceerde kWh met het daltarief zal verrekenen.

Wij raden uw aan om voor uw eigen situatie een inschatting te maken over wat voor u het voordeligste is. Bekijk daarbij op uw energierekening wat uw jaarlijks verbruik per dal en piek periode is. Om te weten hoeveel u gaat opwekken, hanteert u voor de dalperiode: ((aantal Wp van uw systeem*0,85)*(2/7)) en voor de piekperiode: ((aantal Wp van uw systeem*0,85)*(5/7)). Trek verbruik en opwek per periode van elkaar af, en bereken met de dal- en piektarieven van uw energieleverancier hoeveel er in de sitiuatie van een dubbele meter gesaldeerd zal worden. Om het salderingsbedrag bij een enkele meter te berekenen kijkt u naar uw totaalverbruik op de rekening (dal+piek verbruik) en trekt u daar (aantal Wp van uw systeem*0,85) vanaf. Vermenigvuldig dit met het continutarief van uw energieleverancier.

Een voorbeeld van een situatie:

piek tarief dal tarief  
gekocht 300 kWh 2000 kWh
teruggeleverd 700 kWh 100 kWh
totaal -400 kWh 1900 kWh
     

In dit voorbeeld zal er (300 x piektarief) + ((400 + 100) x daltarief) gesaldeerd worden.

lees hier meer over de salderingsregeling